Regulamin sklepu

1. Warunki ogólne

1.1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem: www.barwysklep.pl jest własnością firmy:

BARWY

ul. Wiejska 18, 82-300 Elbląg

Nip 5781939162

Regon 281373275

Pod tym adresem mieści się zakład produkcyjny oraz siedziba firmy.

Sklep świadczy usługę sprzedaży towarów za pośrednictwem platformy internetowej. Towar jest dostarczany poprzez firmę kurierską lub odbierany osobiście w siedzibie firmy.

W sklepie: www.barwysklep.pl.

1.2. wszystkie podane w sklepie ceny są cenami brutto, czyli zawierają już podatek VAT.

1.3. nie ma minimalnej wielkość zamówienia.

1.4. podane w sklepie stany magazynowe są uaktualniane w czasie rzeczywistym.

1.5.sprzedawane produkty są nowe, nigdy nie używane, wolne od wad - chyba, że w opisie zaznaczono inaczej.

1.6. na każdy sprzedany towar otrzymają Państwo dowód zakupu - fakturę VAT lub paragon. Aby otrzymać fakturę należy podać dane.

1.7. zamówienia są realizowane tylko po przedpłacie. Dane do przelewu otrzymują Państwo mailem po złożeniu zamówienia.

1.8. jeśli z powodów niezależnych od właściciela sklepu zamówienie nie może być zrealizowane, sklep niezwłocznie o tym powiadomi celem ustalenia kolejnych kroków postępowania. Po uzgodnieniu z klientem sklep może dokonać zwrotu pieniędzy lub dokonać wysyłki towaru w późniejszym terminie lub dokonać zamiany asortymentowej.

1.9. zamówienia można anulować do momentu fizycznego rozpoczęcia ich realizacji, czyli w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.

1.10. w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o czym niezwłocznie powiadomimy Zamawiającego.

1.11. zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, brak telefonu) nie będą rozpatrywane.

1.12 . wprowadzone dane osobowe służą jedynie realizacji złożonych zamówień. Nie odsprzedajemy ich osobom trzecim.

1.13. strona sklepu używa plików coockie (ciasteczek) wyłącznie w celach statystycznych.

1.14. zakup w sklepie internetowym www.barwysklep.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

1.15. Sposób płatności: przedpłata.

2. Zwroty towaru

2.1. Zwrot towaru nieużywanego:

- kupujący ma prawo do zwrotu nieużywanego towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania. Za towar nieużywany uważamy taki, który nie nosi oznak jego używania, czyli korzystania, noszenia, prania, drukowania, wystawiania na światło słoneczne i posiada oryginalne opakowanie. Jest w stanie nienaruszonym i może być ponownie sprzedany. Płatność za zwrot towaru nieużywanego pokrywa kupujący.

2.2. Procedura zwrotu towaru:

- kupujący pisemnie informuje o zamiarze zwrotu towaru : na adres e-mailowy lub adres siedziby właściciela sklepu.

- po otrzymaniu zgłoszenia, właściciel sklepu przesyła ,,Druk Zwrotu Towaru\" do klienta celem jego wypełnienienia i wysłania wraz z towarem do siedziby firmy Barwy - na koszt wysyłającego ( klienta ).

- po otrzymaniu przesyłki przedstawiciel firmy Barwy ocenia, czy produkt nie nosi oznak użytkowania.

2.2.1. Jesli produkt nie nosi oznak użytkowania i jest zdatny do ponownej odsprzedazy , to firma zwraca pieniądze za zakupione produkty w ciągu 14 dni roboczych.

2.2.2. Jesli produkt nosi oznaki użytkowania i nie nadaje się do ponownej odsprzedaży, to:

- po otrzymaniu towaru, przedstawiciel firmy Barwy wykonuje dokumentację fotograficzną oraz raport pisemny, a następnie firma Barwy odsyła z powrotem produkty wraz z kopią raportu do klienta. Koszt ponownej wysyłki pokrywa klient.

3. Reklamacje

Wadliwy towar kupujący może zwrócić do sprzedawcy. Za wadę towarową uznaje się wady ukryte, które wynikły w czasie korzystania z produktu lub są widoczne. Są to na przykład : odbarwienia, niedoszyte elementy, dziury w tkaninie , pozostałe uszkodzenia nie wynikające z codziennego używania produktu. Towar wadliwy nie może nosić znamion jakiejkolwiek ingerencji człowieka w elementy uszkodzone.

3.1. Procedura złożenia reklamacji:

Po stwierdzenie w produkcie wady bardzo prosimy o postępowanie według następujących kroków:

a) poinformowanie o fakcie sprzedającego ( tu: przedstawiciela BARWY ) i przesłanie dokumentacji fotograficznej dokumentującej istnienie wady.

b) przesłanie wadliwego produktu do centali ( siedziby) firmy wraz i pisemnym opisem wady na druku ,,Druk Zwrotu Towaru\" oraz kopią dowodu zakupu ( faktura lub paragon ).

c) po otrzymaniu reklamowanego produktu do sklepu, towar jest wysyłany do producenta celem potwierdzenia lub zanegowania wady produkcyjnej.

d) jeśli reklamacja jest uznana na korzyść klienta to firma Barwy wysyła ponownie produkt w pełni wartościowy.

e) jesli reklamacja nie zostanie uznana, wtedy produkt jest wysyłany z powrotem do klienta. Koszt wysyłki pokrywa klient.

3.2. Proces reklamacji może trwać od 14 - 21 dni roboczych.

3.3. Reklamacji nie podlegają wadywynikłe na skutek :

a) niestosowania się do instrukcji konserwacji produktu umieszczonej na metce

3.4.Koszty nieuzasadnionych reklamacji pokrywa kupujący.

3.5. Koszty uzasadnionych reklamacji pokrywa sprzedający.

4. Uszkodzona przesyłka

4.1. Jeżeli przesyłka ma uszkodzone opakowanie kupujący powinien w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Na jej podstawie można wnosić zażalenie do sprzedającego o ewentualnych brakach.

Jeśli nie został sporządzony protokoł szkody , dostawca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne braki w dostawie.

5. Ochrona danych osobowych

Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. \"O ochronie danych osobowych\". Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Wprowadzone przy rejestracji dane nie są w żaden sposób przez nas przetwarzane czy udostępniane innym podmiotom. Służą wyłącznie do wystawienia faktury, wysyłki towaru i korespondencji (adres e-mail) dotyczącej realizacji zamówienia.